دانلود نرم افزار DS BIOVIA Materials Studio 2017 Windows/Linux86 – ……. – …….

Materials Studio نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی مولکولی است. شیمیدانها و محققین و دانشجویان رشته شیمی میتوانند با استفاده از این برنامه انواع ساختارهای مولکولی مانند پلیمرها ( دندریمرها، آلیاژها، کوپلیمرها، همو پلیمرها)، نانوساختارها مانند نانو لوله های کربنی، تجهیزات نانومکانیکی، انواع ترکیبات و کریستالهای آلی و غیرآلی، ساختارهای لایه ای و … را شبیه سازی کنند. کاربران میتوانند تمامی ساختارهای عنوان شده را در حالتهای مولکولی مختلف برای سنجش ساختار الکترونی، سنجش ساختارهای استاتیکی و داینامیکی انجام دهند. این برنامه قادر است انواع شبیه سازی های مشهور و مهم از جمله شبیه سازی های کوانتومی که شامل موضوعاتی همچون یافتن ساختار بهینه، پیدا کردن حالت گذار توسط تکنیکهای DFT و Fock را انجام دهد.

همچنین در سطوح مولکولی میتوان از دینامیک های مولکولی و مونت کارلو برای شبیه سازی استفاده کرد. شبیه سازی های دیگری نیز همچون شبیه سازی DPD، شبیه سازی تعادلات قازی بخار-مایع و مایع-مایع نیز در این برنامه قابل انجام است. یکی از ویژگی های مهم این برنامه ساختار ماژولاریته آن است. تمامی شبیه سازی های مطرح شده توسط ماژولهای مختلف انجام میشود. ماژولهای از سه بخش نصب و پیکربندی، اجرا و آنالیز تشکیل شده اند که با استفاده از آن میتوان فایل خروجی شبیه سازی را آماده سازی کرد، شبیه سازی را اجرا و در انتها نتایج تجزیه و تحلیل آن را ببینیم.

برنامه به صورت گرافیکی طراحی شده است و تمامی ساختارهای مولکولی و تحلیل های نهایی را با گرافیکهای سه بعدی همراه میکند که این موضوع باعث درک بهتر ساختارها و تحلیلهای ارائه شده میشود. این برنامه قادر است پیش بینی های مفیدی در مورد میزان اثربخش بودن کنشهای مواد و رفتار آنها در ترکیبات شیمیایی ارائه دهد. از ابزارهای آماری قدرتمندی جهت نمایش روابط پیچیده مولکولی برخوردار است و پایگاه داده بزرگی از مواد مختلف دارد که باعث میشود تا از ابزارهای جانبی به صورت کامل بی نیاز شوید. استفاده از این نرم افزار باعث میشود تا محاسبات دستی و کارهای تکراری به حداقل میزان خود برسد که این موضوع در دراز مدت باعث کاهش هزینه ها و میزان ریسک پذیری پروژه ها میشود.

Materials Studio Compatibility

Supported Operating Systems

Note. Although all modules will run on x86-64 CPU’s, some modules run in 32-bit mode only.

a. Genetic Function Approximation (GFA) and Neural Networks run on Windows only.

Hardware Requirements

  • Processor: Intel Core i5 or compatible processor
  • RAM: A minimum of 4 GB of memory for Materials Studio Client and 4 GB for the server modules. Ideally, a total of 8 GB should be available if the client and server are installed on the same machine.
  • Graphics Cards: Materials Studio is designed to work with all types of graphics cards. Performance and quality improvements are generally observed when using the Nvidia Quadro® range of cards. Limited support is provided for AMD or ATI graphics cards.

Supported Grid Systems

If you are planning to install on a grid, Materials Studio 2017 supports the following grid system versions:

  • Altair PBS Professional 13.1 on Windows and Linux
  • IBM Spectrum LSF 10.1 on Windows and Linux
  • Adaptive Computing Torque 6.0 on Linux
  • Univa Grid Engine (UGE) 8.4 on Linux

فایل Readme.txt در فولدر Crack را بخوانید.

DS BIOVIA Materials Studio 2017 Win x86

دانلود بخش ۱ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۴۰۱ مگابایت

DS BIOVIA Materials Studio 2017 Linux

دانلود بخش ۱ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۱۵۶ مگابایت

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

نسخه ویندوز: ۱٫۳۹ گیگابایت

نسخه مک: ۱٫۱۵ گیگابایت