GemBox.Spreadsheet کامپوننتی برای .NET است که به توسعه دهندگان در خواندن، نوشتن، تبدیل و چاپ فایل های صفحه گسترده از برنامه های دات نت خود با استفاده از یک API کمک میکند. GemBox.Spreadsheet تنها به دات نت فریم ورک نیاز دارد و چندین بار سریع تر از مایکروسافت اکسل است. GemBox.Spreadsheet در طیف گسترده ای از حالات برای توسعه دهندگانی است که نیاز به یک راه ساده برای خواندن ونوشتن اسناد اکسل برای شرکت های بزرگ که نیاز به تولید گزارش های بزرگ به سرعت و کارآمد دارند، استفاده می شود.

 

امکانات و ویژگی‌های GemBox.Spreadsheet:

– خواندن فایل های Microsoft Excel (XLSX, XLS, ODS or CSV) and HTML

– خواندن، ساختن و تبدیل فرمت کردن به فایل های XLSX, XLS, ODS, CSV, HTML, PDF, XPS and image

– چاپ کردن spreadsheets یا charts.

– محافظت کردن و رمز نگاری فایل های spreadsheets

– مشاهده کردن spreadsheets یا charts در نرم افزار های WPF.

– گرفتن، ساختن و ویرایش sheets, rows, columns, cells, formulas, hyperlinks, comments, images,charts.

– گرفتن، ساختن و ویرایش cell styles and formatting and in-line text formatting.

– گرفتن، ساختن و ویرایش headers and footers, grouping and outlining, data validation, sheet protection, document properties, print and view options.

– گرفتن، ساختن و ویرایش row height and column width, print titles and area, freeze or split panes.

– ایجاد و استخراج spreadsheet از DataTable یا به DataTable

– جست و جو، فیلتر کردن و یا مرتب سازی spreadsheet data.

– حفظ عناصر پشتیبانی نشده (illustrations, shapes, certain charts, conditional formatting,macros, pivot tables, smart arts, sparklines, slicers).

– واحد برنامه نویسی رابط کاربری برای فرمت های فایل های مختلف (XLSX, XLS, ODS, CSV, HTML, PDF and XPS)

– هیچ گونه وابستگی به مایکروسافت اکسل.

– چند بار سریع تر از مایکروسافت اکسل اتوماسیون

– رابط برنامه نویسی ساده و آسان برای استفاده.

– اکسپرت کردن به فرمت های HTML, PDF and XPS from XLSX, XLS, ODS or CSV files.

 

 

مجموعه تغییرات و ویژگی‌های جدید GemBox.Spreadsheet  از اینجا و اینجا قابل مشاهده است.

نکات برنامه‌ی GemBox.Spreadsheet:

با استفاده از visual studio فایل های dll را به ان اضافه کرده و از ان استفاده کنید. در صورت نیاز به شماره سریال از فایل key.txt استفاده کنید.

 

 

با استفاده از visual studio فایل های dll را به ان اضافه کرده و از ان استفاده کنید. در صورت نیاز به شماره سریال از فایل key.txt استفاده کنید.

دانلود GemBox.Spreadsheet_4.1_Source_Code

دانلود GemBox.Spreadsheet 3.9

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

۱ مگابایت