اگر مهندس مکانیک هستید، اگر طراح محصولید، فنی کار هستید و یا حتی دانشجو هستید و نیازمند انجام محاسبات فنی در شاخه تخصصی خود میباشید. و از طرفی نمیخواهید هزینه کنید […]

ChemProject ابزاری سودمند و دم دستی برای محاسبه سنتز شیمیایی ترکیبات مختلف است. این برنامه قدرت بالایی در محاسبه سنتز شیمیایی مواد مختلف دارد و از یک واسط کاربری ساده نیز […]